PRESENTACIÓ POSTGRAU

Objectius

generals

Objectius

específics

Competències

Professorat, mòduls i

calendari

Destinataris i matrícula

POSTGRAU SOBRE CONEIXEMENT DEL MÓN ANIMAL: EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

El present Postgrau (30 crèdit ECTS, 750h) pretén formar professionals en matèries sobre fauna i medi ambient que, a partir dels seus coneixements i experiències prèvies en educació, formació i comunicació, així com estratègies de participació, puguin dissenyar i dur a terme programes i projectes d'educació, divulgació i/o sensibilització ambiental sobre fauna i medi ambient, o realitzar accions dins el seu àmbit de treball, que permetin generar consciència ecològica.

 

Ha estat dissenyat per totes aquelles persones amb una sensibilitat pel medi ambient que vulguin incrementar els seus coneixements sobre la fauna i dotar-se d’eines a l’hora de dissenyar propostes educatives atractives; així com capacitar-se per a desenvolupar programes d’educació, divulgació i/o sensibilització ambiental  de qualitat.

 

Actualment és de gran interès i importància l’estudi de la millora de la relació entre la societat, la natura i els animals, i per tant crear programes d’educació i sensibilització ambiental que generin consciència ecològica, i una interacció respectuosa amb el medi ambient.

 

Per a poder portar a terme aquests programes als que ens referim  (sobre diversos temes com espècies invasores, adopcions responsables, animals exòtics, conèixer la natura, el turisme responsable, etc.) és necessari tenir coneixements pedagògics, d’organització o de comunicació. Aquests ens són útils per a redactar un projecte, fer-ne la planificació, coordinació i gestió. Però el més important és conèixer els diferents actors i escenaris implicats, per a incidir en els continguts i les accions a realitzar. És necessari conèixer aquestes dimensions, la interdisciplinarietat que hi ha en aquestes accions, així com en altres àmbits d’estudi.

 

En aquest postgrau ens endisarem en la dimensió de la zoologia, ecologia i medi ambient, de la fauna més propera a nosaltres, sigui domèstica, silvestre autòctona o exòtica. Amb aquestes noves matèries, podrem reflexionar sobre les accions que actualment es porten a terme per a informar i formar a la societat en matèries ambientals, especialment sobre fauna, i quines mancances poden tenir.

 

Coneixent la fauna i el medi natural, podrem entendre molt millor les temàtiques de conservació i amenaces actuals, i per tant adaptar els nostres projectes i activitats a la realitat que ens envolta. Tot sovint tenim coneixements sobre la població, sobre el perfil d’estudiants, d’usuaris de les nostres institucions i centres, però també hem de conèixer el nostre entorn, tan desconegut per a la majoria.

 

Els docents d’aquest Postgrau formen part del món de la biologia, veterinària, etologia i altres àmbits d’estudi relacionats amb fauna i biodiversitat, i pertanyen a organitzacions com centres de recuperació, estudi i investigació del medi natural i marí, d’investigació en Antrozoologia, gestió de parcs naturals i d’altres.

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Conèixer la relació entre les persones i els animals.

 • Adquirir coneixements sobre la tinença responsable d'animals domèstics.

 • Conèixer les normatives legals i institucionals sobre la protecció d’animals.

 • Adquirir coneixements bàsics sobre la fauna autòctona i exòtica que viu a Catalunya.

 • Coneixer, revisar els instruments i les tècniques per a realitzar projectes d’educació i sensibilització ambiental, fent especial èmfasi en les més innovadores.

 • Saber situar la funció de l’educador ambiental, comunicador, tècnic ambiental i altres professionals en les organitzacions privades i públiques, entenent aquests com a part de la xarxa de comunicació i divulgació ambiental.

 • Potenciar la construcció cooperativa de coneixement, a partir del treball amb casos actuals, aportats pels docents i els professionals en actiu en el món de la fauna i medi ambient, com a mètode d’aprenentatge.

 • Conèixer eines i recursos per a la recerca de feina i oportunitats de voluntariat al sector.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Conèixer la problemàtica i gestió de la fauna urbana i periurbana.

 • Aprofundir en el coneixement d’organitzacions i centres de recuperació de fauna, protecció, estudi i conservació, educació i sensibilització en temes de fauna

 • Adquirir coneixements bàsics sobre etologia, benefici i maneig dels animals de companyia.

 • Adquirir coneixements bàsics sobre els amfibis i rèptils, quines són les espècies autòctones i la gran problemàtica amb espècies exòtiques i invasores; així com la situació d’algunes espècies autòctones més vulnerables, problemes de conservació i estrategies per a solventar-los.

 • Adquirir coneixements bàsics sobre les aus i el món de l’ornitologia, quins ocells podem veure a Catalunya, quan i on; així com la  situació d’algunes espècies més vulnerables, problemes de conservació i estrategies per a solventar-los.

 • Adquirir coneixements bàsics sobre els mamífers silvestres que viuen al territori català, la seva ecologia, quins són els seus rastres i petjades, i on els podem trobar; així com la situació d’algunes espècies més vulnerables, problemes de conservació i estrategies per a solventar-los.

 • Adquirir coneixements bàsics sobre biodiversitat marina, els hàbitats marins del Mediterrani i quines espècies hi viuen; així com la situació d’algunes espècies més vulnerables, problemes de conservació i estrategies per a solventar-los.

 • Conèixer el que s’ha de fer quan ens trobem amb un animal ferit.

 • Conèixer la tasca i funcions de les xarxes de rescat de fauna, així com centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya, d’animals silvestres, de primats i marins.

 

Competències que es treballen al postgrau:

 • Adquirir coneixements bàsics sobre el món animal, necessaris per a poder desenvolupar projectes de comunicació, educació i/o sensibilització ambiental.

 • Conèixer actors implicats en aquests projectes (societat, organitzacions privades, ens públics i entitats ambientals).

 • Conèixer la relació entre les persones i els animals.

 • Adquirir coneixements sobre la tinença responsable d'animals domèstics.

 • Conèixer les normatives legals i institucionals sobre la protecció d’animals.

 • Adquirir coneixements bàsics sobre la fauna autòctona i exòtica que viu a Catalunya.

 • Coneixer, revisar els instruments i les tècniques per a realitzar projectes d’educació i sensibilització ambiental, fent especial èmfasi en les més innovadores per a poder dissenyar projectes ambientals en el món de la biodiversitat i la fauna.

 • Saber situar la funció de l’educador ambiental, comunicador, tècnic ambiental i altres professionals en les organitzacions privades i públiques, entenent aquests com a part de la xarxa de comunicació i divulgació ambiental.

 • Potenciar la construcció cooperativa de coneixement, a partir del treball amb casos actuals, aportats pels docents i els professionals en actiu en el món de la fauna i medi ambient, com a mètode d'aprenentatge.

 • Adquirir una comprensió sistèmica i un domini de les habilitats i mètodes d’anàlisi propis de la gestió de la fauna a l’identificar problemes ambientals.

 • Saber on trobar recursos per a poder dissenyar projectes ambientals en el món de la biodiversitat i la fauna.

 • Desenvolupar la capacitat de consideració multidisciplinar d’un problema ambiental sobre fauna.

 • Comprendre el llenguatge utilitzat en el món animal, específicament en la gestió de fauna.

 • Buscar i utilizar la bibliografía científico-tècnica-educativa pertinent, tenint en compte diferents enfocaments en el seu treball amb un punt de partida i d’arribada en la fauna i el medi ambient.

 • Capacitat per analitzar l’ús de diferents recursos educatius en el context de la fauna, sent respectuós amb la mateixa.

 • Aprofundir en el coneixement d’organitzacions i centres de recuperació de fauna, protecció, estudi i conservació, educació i sensibilització en temes de fauna

 • Creativitat i recursos personals per a generar activitats medi ambientals i programes amb diferents tipus de públic

 • Interès per la innovació, l'aprenentatge i la recerca 

 • Capacitat comunicativa i empàtica 

 • Capacitat de treballar en equip contribuint a un projecte comú 

 

MÒDULS I PROFESSORAT

Codirecció: Manel Puigcerver, doctor en Ciències Biològiques. Professor Titular del Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Membre del grup de recerca consolidat "Ecologia Evolutiva, Comportament i Conservació de la Biodiversitat" del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals a l'Universtitat de Barcelona.

Codirecció i coordinació: Irene Cervera, Presidenta de l'Associació Animal Latitude, gestora de projectes, docent i orientadora laboral. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull (Blanquerna), Máster en Investigació i Tècniques d'estudi de l'àmbit social per la UB, i des de setembre 2017, doctoranda a la Facultat de Pedagogia de la UB, desenvolupant programes d'identificació, avaluació i desenvolupament de competències per a profesionals en el sector de la fauna i medi ambient.

Mòdul 1.- Introducció a la gestió i educació en el món animal.  (5 crèdits)

Del gener a mitjans de febrer

 • L’ésser humà i el medi (Manel Puigcerver, UB)

 • El món animal (Manel Puigcerver, UB)

 • Lleis i normativa en protecció animal (Manel Pomarol, Cap de la Secció de Conservació de la Fauna, Servei de Fauna i Flora, Dir. Gral Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya)

 • Gestió de fauna exòtica (Tere Rodríguez, APAEC).

 • Benestar animal i maltractament (Miquel Llorente, IPRIM, APE)

 • Violència i crueltat animal (Núria Querol)

 • Ecopedagogia (educació ambiental) (Gerard Corriols)

 • Com dissenyar projectes d’educació i sensibilització ambiental (Irene Cervera, Associació Animal Latitude)

    

Mòdul 2.- Coneixement del món animal: domèstic i silvestre.   (14 crèdits)

De mitjans de febrer a mitjans de juny

Animals domèstics

 • Els animals domèstics (Paula Calvo)

 • Etologia i ecologia felina  

 • Etologia i ecologia canina 

 • Sortida: visita a una protectora d’animals domèstics.

 • El món del cavall (Clara Bosch, Quirovet)

 • Sortida de camp: pràctica amb cavalls (Clara Bosch, Quirovet) 

 

Ocells

 • Ocells I:  taxonomia. la llista catalana d’ocells. (Ricard Gutiérrez, Biòleg i ornitòleg, Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat de Catalunya,)

 • Ocells II: metodologia d'identificació d'ocells al camp (Ricard Gutiérrez).

 • Sortida de camp: observació i identificació d’aus. (Ricard Gutiérrez).

 • Dibuix de natura: una eina educativa - les aus. (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora)

 • Sortida de dibuix d’ocells al camp. (Blanca Martí de Ahumada, Ilustradora).

 

Mamífers i fauna urbana

 • Petits mamífers silvestres (Sergi García, Associació Galanthus).

 • Grans mamífers ibèrics (Sergi García).

 • Sortida de camp: interpretació de l’hàbitat dels mamífers (Sergi García).

 • Biodiversitat urbana I (Sergi García).

 • Biodiversitat urbana II (Sergi García).

 • Sortida de camp (urbana) (Sergi García).

 • Dibuix de natura: una eina educativa - els mamífers. (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora).

 • Sortida de dibuix al Museu Blau (Blanca Martí de Ahumada, Ilustradora).

 • Vista al centre de Camadoca, ADEFFA

 

Rèptils i amfibis

 • Introducció als rèptils i amfibis (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C. (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya)

 • Maneig de rèptils (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.)

 • Dibuix de natura: una eina educativa - els rèptils (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora)

 • Dibuix de rèptils al C.R.A.R.C. (Blanca Martí de Ahumada, Ilustradora)

    

Biodiversitat marina

 • El medi marí (Manel Gazo, Submon)

 • Biodiversitat costanera i litoral I (Jordi Sánchez, Submon)

 • Biodiversitat costanera i litoral II (Jordi Sánchez i Manel Gazo, Submon)

 • Biodiversitat animal de mar obert (Manel Gazo, Submon)

 • Estudis i accions de conservació de biodiversitat marina (Manel Gazo i Jordi Sánchez, Submon)

 • Sortida pràctica d’Identificació peixos i observació de la fauna del litoral (Submon)

    

    

Mòdul 3.- Centres de recuperació de fauna i primers auxilis en animals domèstics i salvatges  (6 crèdits)

de setembre a octubre

 • Com funciona un centre de recuperació (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.).

 • Primers auxilis de rèptils (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.).

 • Primers auxilis de mamífers silvestres I (Rafael Molina, Centre de Recuperació de Fauna (CRF) de Torreferrussa).

 • Primers auxilis de mamífers silvestres II (Rafael Molina, CRF Torreferrussa).

 • Visita al centre de recuperació torreferrussa(Rafael Molina, CRF Torreferrussa).

 • Primers auxilis d’animals domèstics: gat i gos (Elena Garcia, veterinaria).

 • Primers auxilis d’animals domèstics: gat i gos II (Elena Garcia, veterinaria).

 • Visita a Fundació Mona (Miquel Llorente).

 • La xarxa de rescat de fauna marina (Ricard Gutiérrez).

 • Visita a un centre recuperació de Catalunya (Ricard Gutiérrez).

 • II Visita a un centre de recuperació de Catalunya.

 

Mòdul 4.- Treball final de Postgrau  (5 crèdits)

Disseny d’un projecte d’Educació/sensibilització/comunicació ambiental

Aquest projecte es realitza al llarg de tot el curs, amb l'acompanyament de l'equip del postgrau.

 

DESTINATARIS, REQUISITS D'ACCÉS I MATRÍCULA

Persones que han acabat la diplomatura o el grau en l’àmbit de ciències de l’educació o ciències naturals (o altres titulacions relacionades) i vulguin especialitzar-se i endinsar-se en el treball d’educació i sensibilització ambiental.

(per exemple: Llicenciats de l'àrea de ciències de l’educació: educació social, pedagogia, psicologia, etc. Llicenciats de l’àrea de ciències naturals: ciències ambientals, veterinària, biologia, etc.)

En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i en cas de superar el programa rebran un certificat.

 

Aquest programa va dirigit a: persones que treballen o volen treballar com a:

 

 • Tècnics responsables d'actuacions d'educació i comunicació ambiental en les administracions i institucions.

 • Responsables d'equipaments d'educació ambiental.

 • Dissenyadors de recursos i/o campanyes per a l'educació i la comunicació ambiental.

 • Assessors d'educació i comunicació ambiental.

 • Mestres o professorat interessat en les matèries impartides..

 • Educadors ambientals.

 • Educadors socials i altres professionals en actiu que vulguin adquirir coneixements i experiència en aquest àmbit..

 • Responsables de gestió i comunicació de centres de recuperació de fauna, d'acollida d'animals, refugis o entitats de protecció animal.

 • Gestors o tècnics de projectes de divulgació i sensibilització ambiental

 • Comunicadors i divulgadors ambientals

 

Criteris d’admissió: ordre de preinscripció i currículum.

 

MATRÍCULA

Abans de fer la matriculació oficial cal tenir l’autorització de la direcció del postgrau, i per tant realitzar la preinscripció a través d'Animal Latitude. S’ha d’enviar el CV actualitzat i fotocòpia del títol a l’adreça electrònica posgrado@animallatitude.org.  Un cop rebuda la documentació, si els participants han estat acceptats, podran fer la matricula a la UB quan s'indiqui, per ordre de preinscripció.

Obertura de preinscripcions: 2 de maig de 2017

Data límit de matriculació: 20 de desembre de 2018 (presencial a l'ICE, Campus Mundet UB, o correu postal)

Preu: 1.680€. A aquest preu se li han d'afegir 70€ en concepte de serveis específics i de suport a l'aprenentatge.
No s'inclouen les despeses que impliquen les sortides pràctiques (desplaçaments, manutenció, entrades, material, etc.)

Per obtenir més informació:

Institut de Ciències de l’Educació. Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Edifici de Migdia. Campus de Mundet. 08035 – Barcelona.    

A/e: ice-postgraus@ub.edu  Telèfon: 934 034 898 – 934 035 174   Fax: 934 021 016

Atenció personalitzada: Irene Cervera Buisán, posgrado@animallatitude.org

Associació Animal Latitude

Barcelona, NIF G-65439440

 

Quién somos

www.animallatitude.org

 

 

 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page
 • Instagram Social Icon